Termotrade d.o.o.

Ogrevanje


Ugodje v prostoru naj bo naše vodilo pri izbiri ogrevalnega sistema, na vse ostale težave in stroške pri postavitvi bomo kaj kmalu pozabili, če bo sistem deloval, kot si želimo - zanesljivo. Poleg ugodja pa moramo upoštevati še energijsko učinkovitost in prijaznost do okolja, kar je povezano tudi s stroški. Cena kuriv, predvsem fosilnih (plinastih in tekočih), je v zadnjih treh letih občutno narasla. Ob primerjavi cen najbolj uporabljanih energentov v gospodinjstvih za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode (npr. običajna fosilna goriva ali električna energija) je lastnikom stanovanj in stavb ali investitorjem težko natančno izračunati, koliko bo stalo obratovanje za stavbe pri uporabi različnih energetskih virov.

Toploto v individualnih zgradbah običajno pridobimo iz fosilnih kuriv. Uporabniki po navadi dajejo prednost plinu pred kurilnim oljem. Prednosti plina so čistost, enostavna regulacija in možnost uporabe kondenzacijskih kotlov z zelo dobrim izkoristkom. Premog in lignit za kurjenje v individualnih zgradbah se pri novih sistemih običajno ne uporabljata, saj sta povezana s prahom, pepelom, nalaganjem kuriva in nizkimi izkoristki.

Inštalacije, po katerih kroži vroča voda, so lahko nevidne (vgradimo jih v stene) ali pa so vidne (v prostoru). Obakrat moramo poskrbeti za primerno izolacijo, predvsem kadar vodimo cevi tudi skozi neogrevane prostore. Izolaciji cevi, ki so v zunanjih stenah, kar je pogosto predvsem pri dvocevnih sistemih, moramo posvetiti še posebno pozornost, saj ne želimo ogrevati okolice. Cevi so lahko kovinske (navadno jeklo ali baker) ali iz umetnih materialov.

Danes imamo na voljo veliko izbiro načinov in sistemov ogrevanja zgradb, med katerimi se talno ogrevanje zaradi svojih izjemnih lastnosti čedalje bolj uveljavlja. Njegova največja prednost je idealen temperaturni profil, to je ugodna razporeditev temperature od tal do stropa. Zaradi tega je bivanje v prostoru s talnim ogrevanjem prijetno in zdravo. Ne smemo pa pozabiti na stroške ogrevanja.


Navodila in prospekti

Prospekt_atmoVIT_atmoCRAFT [PDF - 569.16 KB]
Prospekt_Kondenzacija [PDF - 1.48 MB]
Uporaba_atmoMAG_XI_GX [PDF - 344.31 KB]
Uporaba_atmoVIT [PDF - 2.49 MB]
Uporaba_kondenzacija [PDF - 1.91 MB]