Termotrade d.o.o.

Elektro


1 izvedba elektroinštalacij v novogradnjah
2 adaptacija električnih napeljav
3 menjava starih električnih omaric z novimi
4 izvedba glavnih priključkov na objektih
5 vzdrževalna dela na elektroinštalacijah
6 menjava dotrajanih stikal, varovalk, vtičnic
7 izdelave industrijske in stanovanjske razsvetljave
8 vzdrževalna in investicijska električna dela v podjetjih
9 strelovodne napeljave